Home | Over Buyitdirect | Contact | Klantenservice | Favorieten
Jouw IT en telefonie met stip op één.
Winkelwagen   bekijk/wijzig inhoud
U heeft nog geen producten in de winkelwagen.

0 items: € 0,00 
Bekijk winkelwagen | Afrekenen
 registreren | login

Maatschappelijk verantwoord- en duurzaam ondernemen

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de mens en het milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw, waarbij de uitgangspunten zijn:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf met zijn activiteiten waarde creëert. op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Daarmee levert de onderneming een bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op de lange termijn.
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Het onderhouden van een relatie met verschillende belanghebbenden op basis van transparantie en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op de gerechtvaardigde vragen in de maatschappij. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.
 • Het maatschappelijk bewustzijn alsook het milieubewustzijn van Buyitdirect is erg groot. Ons kantoorpand is uitgerust met diverse duurzame installaties zoals zonnecollectoren en een elektrische warmtepomp waardoor het pand het energielabel A heeft.

  Voor wat betreft het bewust bezig zijn met duurzaamheid werken wij via onze website met een backoffice die direct gekoppeld is met alle toeleveranciers, daarom maken wij gebruik van een virtueel magazijn en is het logistieke proces intern beperkt tot een minimum. Efficiencyvoordelen worden gerealiseerd door de optimalisatie van zoveel mogelijk bedrijfs- en inkoopprocessen, zoals o.a. de mogelijkheid die wij aan onze klanten bieden om facturen elektronisch per e-mail te ontvangen.

  Evenals ons moederbedrijf Bechtle, bieden wij geen producten aan die schadelijke stoffen of potentieel schadelijke stoffen bevatten en daardoor een risico voor eindgebruikers en het milieu vormen. In ons actuele productportfolio zijn talrijke energiebesparende producten, zoals thin clients, te vinden. 90% van ons eigen personeelsbestand werkt ook via deze systemen.

  Duurzaamheid is een belangrijk deel van de bedrijfsfilosofie en de doelstellingen.

  Wat Bechtle, waartoe Buyitdirect behoort, sinds haar oprichting in 1983 zo succesvol maakt komt voort uit de kernwaarden integriteit, doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en inspiratie. Bij de strategische ontwikkeling van de Bechtle organisatie gaan zij uit van het basisbeginsel, de kleine, gewone dingen ongewoon goed te doen. Dit alles heeft met een hoog kwaliteitsbewustzijn, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken: de kwaliteit en de duurzaamheid van de processen, diensten en producten en de sociale verantwoordelijkheden naar partners en werknemers. Duurzaamheid is een belangrijk deel van de bedrijfsfilosofie en de doelstellingen.

  De pijlers die voor Buyitdirect belangrijk zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn:

 • International Labour Organisation (ILO)
 • Ketenverantwoordelijkheid
 • Green-IT
 • Recycling
 • Duurzaam transport
 • Milieustrategie Bechtle
 • Social return
 • 1. International Labour Organisation (ILO)
  Wij onderschrijven de 8 basis normen van de International Labor Organisation, te weten:

 • Verbod op kinderarbeid.
 • Verbod op dwangarbeid.
 • Verbod op discriminatie van werknemers.
 • Vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen.
 • Betaling van een leefbaar loon.
 • Buitensporig overwerk komt niet voor en overwerk wordt gecompenseerd.
 • Er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract.
 • 2. Ketenverantwoordelijkheid
  Bechtle rapporteert jaarlijks concern breed over de behaalde resultaten van het MVO-beleid en haar duurzaamheidscode www.bechtle.com/company/about-bechtle/sustainability. Ook ontvangt de organisatie van haar fabrikanten jaarlijks rapportages over de wijze van inzet arbeidskrachten vanaf het winnen van grondstoffen tot en met het leveren van het eindproduct, zodat elke vorm van inzet van arbeidskrachten dat in strijd is met het beleid van Bechtle gecontroleerd en aangepakt kan worden.

  Buyitdirect selecteert haar toeleveranciers ook zo veel mogelijk op basis van hun policy met betrekking tot duurzaamheid. Alle belangrijke leveranciers van A-merken die Buyitdirect vertegenwoordigt, houden zich aan de bepalingen van de EU-richtlijn 2002/95/EG ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) van maart 2003 en leveren apparatuur die voldoet aan de vereisten van Energy Star.

  HP en Dell, twee van de grootste fabrikanten van IT apparatuur, voeren uiteraard ook een scherp MVO-beleid. Ook zij rapporteren hier jaarlijks over middels een uitgebreid rapport. Voor de laatste rapportages verwijzen wij graag naar www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/reporting.html en www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-fy13-cr-report?s=corp

  3. Green-IT
  Om aan de Green IT voorwaarden - duurzaamheid van producten en diensten - te voldoen spant Bechtle en haar dochterondernemingen zich in om het gebruik van de producten gedurende hun levenscyclus - vanaf de productie en het gebruik daarvan tot aan de verwijdering of recycling van apparatuur - zeer milieuvriendelijk te maken en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Zo wordt enerzijds al bij de selectie en de aanschaf van de producten en diensten de nadruk gelegd op de exploitatie en energie-efficiëntie in de productie. Anderzijds leggen wij in het bijzonder het accent op de gebruikte materialen en productiemiddelen. Het laatste omvat het voorkomen van het gebruik van giftige stoffen, zoals lood en broom in het eindproduct of het vrijkomen van schadelijke stoffen bij het gebruik of bij verwijdering. Alle apparatuur en onderdelen die voor verwijdering in aanmerking komen worden verzameld en overgedragen aan een gecertificeerde WEEE-recycling organisatie. Een belangrijk deel krijgt een tweede levenscyclus door deze te verzenden naar charitatieve instellingen.

  Buyitdirect biedt haar klanten groene oplossingen aan. Wij hebben een actief beleid om hen hierop te wijzen, en te helpen, met inruilprogramma’s en inruilprocedures. Wij brengen onze klanten op de hoogte van de recycleprogramma’s voor bijv. alle soorten toners. Daarnaast wordt het afvoeren van verpakkingsmateriaal meegenomen in al onze aanbiedingen. Dit om naast een stuk gemak voor de klant ook zeker te weten dat het afval op de juiste manier gescheiden wordt. Voorts bestaat bij ons de milieuzorg uit het inzamelen van verpakkingsmateriaal en printer supplies. Voor de orders die wel hun weg vinden naar ons kantoorpand wordt het ontstane verpakkingsmateriaal hergebruikt of gescheiden ingezameld en voor verwerking aangeboden aan een professioneel recycling bedrijf. Gebruikte printer supplies (toners en cartridges) worden verzameld in een speciaal daarvoor bestemde doos, waarna de opbrengst ten goede komt van stichting CliniClowns. Dit is een dienst die wij uiteraard ook aan onze klanten aanbieden, waarbij Buyitdirect voor de volledige afhandeling zorgt.

  4. Milieustrategie Bechtle

  De milieustrategie van Bechtle is gebaseerd op ISO 14001 en wordt afgezet ten opzichte van EU-richtlijnen, zoals WEEE, REACH en RoHS. Hieruit voorvloeiend wordt op managementniveau het MVO-beleid bepaald, doelstellingen vastgelegd en in overeenstemming met de Bechtle filosofie uitgewerkt. Het management is zowel verantwoordelijk voor monitoring, evaluatie en onderhoud, en ook voor het verstrekken van de voor uitvoering noodzakelijke organisatorische, personele en financiële middelen. Hierbij staat het streven naar continue verbetering van alle actieve processen en het voldoen aan alle wetten en voorschriften op de voorgrond.

  5. Recycling
  Oude apparatuur voeren wij kosteloos af voor veel van onze klanten. De apparatuur vertegenwoordigt vaak nog een bepaalde waarde. Wij kunnen de apparatuur door remarketing aan een opkoper aanbieden. Onze klant ontvangt dan de volledige opbrengsten. Het is ook mogelijk om in het kader van MVO de apparatuur te doneren aan een goed doel (PC Donatie Viafrica) of via ons Recover-E programma volledig te recyclen. De afgeschreven apparatuur krijgt hierdoor een tweede- of zelfs een derde leven. Het Recover-E programma zorgt voor: • Veiligstelling van grondstoffen • Tracking & Tracing gedurende de hele ICT-lifecycle • Optimaal productdesign voor hergebruik en recycling van materialen Alle oude apparatuur die via Buyitdirect wordt opgehaald, wordt op een duurzame wijze afgevoerd. Met deze methodes zijn onze klanten er zeker van dat alle ecologische, sociale en economische randvoorwaarden worden gerespecteerd.

  Gebruikte IT apparatuur ondergaat altijd een grondig refurbishment proces die bestaat uit:

 • Retour logistiek;
 • Registratie van ingezamelde apparatuur op serienummer niveau
 • Datavernieting (volgens Norm DoD 5220.22-M en onherroepbaar)
 • Milieuverklaring
 • Vergoeding tegen geldende marktprijzen
 • Nadat de apparatuur is ingezameld zal deze conform de hoogste industriële standaarden het refurbishment proces doorlopen. Alle data wordt definitief en onherroepbaar verwijderd volgens de norm van de United States Department of Defense 5220-22-M. Bij het ophalen wordt een garantiecertificaat van datavernietiging en een milieuverklaring afgegeven.

  Ingezamelde apparatuur die niet verkocht kan worden, wordt ontmanteld in onderdelen waardoor totale vernietiging wordt voorkomen. Alleen de onderdelen die verder geen waarde hebben, worden als gescheiden afval afgevoerd naar gecertificeerde bedrijven in overeenstemming met lokale, nationale en internationale milieuvoorschriften.

  6. Duurzaam transport
  Buyitdirect is continue op zoek naar manieren om het transport (naast de andere bedrijfsprocessen) te verduurzamen. Hiervoor werken we intensief samen fabrikanten, distributeurs en transporteurs. De belangrijkste maatregel die we hiervoor hebben getroffen is het verzorgen van leveringen door middel van ‘dropshipment’: een techniek voor integraal ketenbeheer, waarbij producten direct vanuit de fabrikant en/of distributeur aan u als eindklant worden geleverd. Dit geoptimaliseerde logistieke proces zorgt ervoor dat er slechts één logistieke handeling nodig is. Dit resulteert in minder transportbewegingen, snellere levering, en besparingen op brandstof en milieu.

  Alle distributeurs waar Buyitdirect zaken meedoet, staan voor duurzaam en verantwoord transport. Door o.a. afspraken voor vaste leverdagen en tijdvensters zorgen zij voor het verbeteren van ritplanning. Hierdoor kan de dropshipment worden verhoogd, wat leidt tot een reductie van het aantal kilometers en verduurzaming.

  Verder staan zij garant voor:

 • Afname van CO2-uitstoor door verminderen van brandstofverbruik
 • Afname van CO2-uitstoot door keuze voor Groengas (CNG)
 • Verhogen van de beladingsgraad
 • Voorkomen van onnodige kilometers.
 • 7. Social return
  Social Return is voor Buyitdirect veel meer dan enkel een ‘hype’. Buyitdirect voelt zich verantwoordelijk structureel een meerwaarde te bieden voor haar omgeving door coöperatief mee te denken en mogelijkheden te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet Buyitdirect door middel van het aanbieden van opleidingen, stages of werkervaringsmogelijkheden om jong talent de kans te geven werkervaring op te doen en om competenties te ontwikkelen. Wij zijn aangemerkt als leerbedrijf en beschikken over een BPV-erkenning. Jaarlijks bieden wij 5 tot 10 stagiaires een leerplek binnen ons bedrijf aan.